National Headquarters Commissioners

Image

Chief Commissioner

Maj. General Milinda Peiris
Image

Deputy Chief Commissioner

Mr. Janaprith Fernando
Image

National Training Commissioner

Mr. Nanda Fernando

Image

National Programm Commissioner

Mr. Sarath Matharaarachchi
Image

International Commissioner

Dr Rajeewa Peries

Asst. Chief Commissioners

Mr. Kapila K Perera
Mr. S. A. Amerasinghe
Mr. Srilath De Silva
Mrs Wathsala Wijewickrama
Dr. Manjula Sahabandu
Mr. M.A.D. Prabath Lasantha Kularatna

Special Commissioners

Mr. M.F.S.Muheed
Mr. M.E.S.Jayasinghe
Mr. Nanda Corea
Miss W.M.L. Chandrani
Mr. Sarath Kumarasinghe
Mr. E.K.Dilum Duminda
Mr. Anton Seth Perera

Headquarters Commissioners

Mr. H.L.M.P. Namunukula
Mr. Chamika N. Walpalahewa
Mr. M. Kapila U. Kumara
Mr. G.R. Ruwan K. Ariyarathna
Mr. W.A. Chaminda Wariyapperuma
Mrs. W.P.P.N. Renuka Silva
Mr. W.G. Samantha Abeythunga
Mr. K.B.G. Kumudu Priya Sampath
Mrs. Priyadarshini Jayakody
Mr. P. Sandun Jeewantha Pathirana
Mr. W.U. Priyankara Boteju
Mr. R.W.P. Rukshan Rajapaksha
Mr. A.R. Abdul Mawahib
Mr. P. Ajithkumar
Mr. B.M.O. Sarath Bandara
Mr. Ariyarathna Gamage
Mr. H.L. Kapila Priyantha
Mr. Suminda D Vithanaarachchi
Mr. Deepal Gunawardana

Asst.Headquarters Commissioners

Mrs. W. A. K. Nirmala Chandrani
Mrs. Swarna Senevirathna
Dr. R. A. Manjula M. Ranasinghe
Mr. M. Udesha Manuaranga
Dr. W. M. A. B. W. Eriyawa
Mr. K. T. D. Wasalage
Mr. Upul Manil Ranasinghe
Mr. U. J. Asanka Chaminda